• intocmirea contractelor individuale de munca;
 • intocmirea documentatiei pentru incetarea, modificarea si suspendarea contractelor individuale de munca (inclusiv acte aditionale, decizii etc.);
 • generarea si transmiterea inregistrarilor in Registrului General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);
 • actualizarea periodica a dosarelor de personal;
 • eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;
 • reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca şi autoritatile fiscale cu privire la contractele individuale de munca;
 • intocmirea documentelor obligatorii de personal – fişe de post, obiective angajati, Regulament Intern;
 • introducerea datelor lunare: pontaje, modificari in structura personalului, concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, sporuri, retineri, prime etc.;
 • intocmirea pontajului pe baza condicii de prezenta.
 • calculul drepturilor salariale si intocmirea lunara a statului de salarii;
 • calculul contributiilor si a drepturilor banesti pentru colaboratorii care desfasoara activitate pe baza de contracte de drepturi de autor, conventii civile etc.;
 • generarea si transmiterea documentelor lunare de salarii;
 • organizarea si urmarirea examenelor medicale periodice, a examenelor medicale la angajare; si
 • organizarea instructajelor de securitate si sanatate in munca.