• intocmirea contractelor individuale de munca;
  • intocmirea documentatiei pentru incetarea, modificarea si suspendarea contractelor individuale de munca (inclusiv acte aditionale, decizii etc.).